Helseinformasjon

for Australian Cobberdog

Grunnlaget for utviklingen av Australian Cobberdog er en grundig selektering av avlsmaterialet og kombinasjonen av avlsdyr er en viktig prosess.

 

Målet må alltid være å avle frem funksjonelt friske hunder som kan leve et langt og sunt liv uten sykdommer.

Våre Oppdretterne er avhengige av tilbakemeldinger fra valpekjøperne for å kunne gjøre en god jobb med vårt avlsprogram. Noen venter dessverre flere år før de gir tilbakemeldinger, og da er viktig info tapt. Det går fint å sende en e-post til helse@cobberdog.no, og vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger.

Sykdommer

Det har kommet spørsmål om sykdommer og vi ønsker å være tydelige på at Australian
Cobberdog (ACD) kan få sykdommer som alle andre to og firbente
Det er ca.400 lidelser/sykdommer som er kjent og som favner alle Raser og som vi forsøker å
unngå, og gjør hele tiden vårt beste.
De vanligste lidelser på hunder er Hofteproblemer, øyesykdommer og albuelidelser. Alle
ACD som brukes i avl røntges og gjennomgår øyelysning.
HD forkommer, men i en forholdsvis lav prosentandel, og de fleste med en lettere grad som
har liten betydning på livskvalitet,
Øyesykdommer, her har ACD klart seg veldig bra, med å konsekvent avle på hunder uten
noen kjente øyeproblemer, er øyesykdommer svært sjelden på ACD. Noen tilfeller med hår
som vokser inn i øyet (ektopisk cilier) har forekommet, noen tilfeller med innover vendte
øyelokk har forekommet tidligere (Entropion)
-Albueproblemer, noen tilfeller har det vært, men det er svært sjeldent.
Sykdommer/Lidelser som har blitt rapportert inn de siste årene som det ikke går an å oppdage
ved vanlige helseundersøkelser og hvor årsaken til lidelsene er mer kompliserte, dukker opp
med jevne mellomrom. Her er det elementer som gener, oppvekst, foring og aktivitet som
spiller inn. Vi foretar gentester av avlshundene, dette for å forsøke og eliminere mest mulig av
faktoren som genene spiller i dette kompliserte puslespillet.
lidelser som har kommet noen tilfeller av de senere år er: allergi, nyreproblem, ocd, epilepsi,
Short Ulna, døvhet/nedsatt hørsel
Short ulna, en alvorlig lidelse hvor benene i frembeina ikke vokser som de skal. Alvorlig for
de som får det, men kan opereres i en del tilfeller hvis oppdaget i tide, men kostbart.
Dette var en lidelse vi ikke kjente til for noen få år siden, så dukket det opp 7 tilfeller av Short
ulna, i løpet av av kort tid
Da mødrene til disse tilfellene var fra samme tispelinje ble denne linjen tatt ut av avl. En
hannhund var far i mer enn 1. tilfelle, den ble også tatt ut av avl, for sikkerhets skyld, selv om
han er far til mange tidligere uten at denne lidelsen har forekommet.
Vi tror vi med disse tiltakene har fått kontroll på at denne lidelsen ikke vil være noe å
bekymre seg for i fremtiden, men vi holder selvsagt våre øyne og ører åpne.

Hyppighet totalt er 10 på 10.000 dvs 1 promille, men under pandemien nærmere 1 %
Allergi er mer sammensatt når det gjelder årsak, og det er et utall typer allergier og veldig
vanskelig å finne ut hvordan vi skal bli kvitt det annet enn å hele tiden gjøre vårt beste med å
forsøke å luke ut avlshunder som gir mye allergi. Det er rapportert ca 50 tilfeller av allergi
siste 10 år, Vi antar at det kanskje er det dobbelte 1-2% . Noe er allergi mot enkelte typer for,
noe er allergi mot loppespytt, noe er allergi mot husstøvmidd, noe har annen årsak. Ved å
fjerne utløsende faktor til allergien, eller redusere den, vil ofte allergien også reduseres. Det
Finnes også gode medisiner mot allergi. noen har meldt seg. Vi fortsetter å ha fokus på allergi,
og synes å merke en nedadgående trend i antall nye tilfeller.

Det er svært kjedelig når sykdommer/lidelser dukker opp, for valpen, for valpekjøper, for
oppdretter, og alle oppdrettere gjør sitt beste for at dette ikke skal skje, men det er levende
vesener og ting skjer.
.
Det er ikke sikkert at sykdommer kunne vært unngått som noen kan mene, da det kan være
årsaker som man ikke kan forutse. Det er uheldig og leit at slike ting skjer, og sykdommer vil
fortsette å skje i fremtiden, det viktige er at vi alle lærer av det og at vi hele tiden prøver å
gjøre det vi kan for å unngå sykdommer.
Vi har 40 års erfaring med avl i stor skala på både hund og hest både privat og som jobb, Vi
forsøker etter beste evne og holde oss oppdatert på all utvikling inne avl, tester, sykdommer
og hva som kan gjøres for å unngå disse, Vi mener vi har klart å få frem noen fantastiske
hunder som for det meste er friske, sosiale, lettlært, gledesspredere med godt gemytt. Men
noen utfordringer dukker stadig opp, både kjente og ukjente lidelser som skyldes eller kan
skyldes arv, og da må vi se om det er ting vi kan gjøre, uten å utrydde hele rasen.
PS. Som en kuriositet, hadde vi hatt samme krav til menneske avl som vi har på hundeavl,
hadde det ikke vært et menneske igjen på denne kloden.

Dyrevelferd

Genetisk variasjon er en forutsetning for en god utvikling av rasen og dens mulighet til å tilpasse seg de nye kravene samfunnet setter.

 

Dyrevelferd settes som høyeste prioritet i avlsprogrammet av Cobberdog.

 

En Cobberdog er en trivelig og sosial hund med god helse, men selvsagt kan disse også bli syke og få plager selv om vi gjør det vi kan for å unngå dette.

Tenner

Vi får mange tilbakemeldinger på at enkelte veterinærer  vil at man skal trekke melketenner på en valp.

Så lenge ikke valpen har noen plager så trekker man ikke melketenner. Melketenner faller ut av seg selv fra 4 mnd. alder, og det kan drøye til den er 6-7 mnd. Det hender at man får dobbelt sett noen dager, og det er heller ikke farlig.

Har valpen et underbitt eller skjeve tenner så er ikke dette skadelig for valpen. Når hunden vokser, så vokser også kjeven/skjelettet og et underbitt justerer seg gjerne deretter til et normalbitt.

Skjeve tenner har aldri vært noe annet enn sjarmerende på tobente, så da må det være greit på de firbente- Vi bruker ikke tannregulering på hunder- der må grensen gå.

Sjekk alltid priser før du sier ja til noen prøver eller inngrep.

Ta kontakt med veterinær hvis:

Det betyr at man tar kontakt med veterinær om du merker at hunden oppfører seg annerledes enn vanlig, og man tar tempen før man ringer ( den tas i rumpen som på et barn)

Tilbakemelding fra våre valpekjøpere

Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra våre valpekjøpere for å kunne gjøre en god jobb med vårt avlsprogram. Noen venter dessverre flere år før de gir tilbakemeldinger, og da er viktig info tapt.

 

Det går fint å sende en e-post til helse@cobberdog.no , og vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger.

 

Friske hunder får friske valper

Vi tar gentester av våre avlsdyr da det er viktig å kunne være i stand til å luke ut så mange arvelige sykdommer som mulig slik at våre Cobbere fortsatt kan være en frisk og glad hund.

Klikk på linkene og du finner forklaring under på engelsk

Degenerative Myelopathy Aliases: Canine degenerative myelopathy, DM
Episodic Falling Syndrome Aliases: Collapsing Cavaliers syndrome, Exercise-induced paroxysmal hypertonicity, Falling Cavaliers syndrome, Sudden collapse syndrome, EFS
Exercise-Induced Collapse Aliases: EIC
Familial Nephropathy (Cocker Spaniel Type) Aliases: Hereditary nephropathy, Nephropathy, FN, HN
Glycogen Storage Disease VII, PFK Deficiency Aliases: Phosphofructokinase deficiency, GSD VII, PFK deficiency
Muscular Dystrophy (Golden Retriever Type) Aliases: Duchenne-type muscular dystrophy, Dystrophin muscular dystrophy, DMD, GRMD
Neonatal Encephalopathy with Seizures
Progressive Retinal Atrophy, Cone-Rod Dystrophy 4 Aliases: Progressive retinal atrophy – cord1, Progressive retinal atrophy – crd4, Progressive retinal atrophy – crd4/cord1, PRA-cord1, PRA-crd4, PRA-crd4/cord1
Progressive Retinal Atrophy, Progressive Rod-Cone Degeneration Aliases: PRA-PRCD, PRCD
Copper Toxicosis (Labrador Retriever Type) Aliases: Copper Hepatoxicosis, Copper Storage Disease, Copper Storage Disease Modifier, Copper Storage Hepatitis, Copper-associated Hepatopathy, Hepatic Copper Toxicosis, Menkes Gene Disease Modifier, Wilson Disease
Cystinuria (Labrador Retriever Type) Aliases: Type IA cystinuria
Dry Eye Curly Coat Syndrome Aliases: Congenital keratoconjunctivitis sicca and ichthyosiform dermatosis, CKSID
Globoid Cell Leukodystrophy (Terrier Type) Aliases: Galactocerebrosidase deficiency, Krabbe disease, GLD
Narcolepsy (Labrador Retriever Type)
Von Willebrand Disease I Aliases: Pseudohemophilia, Vascular hemophilia, von Willebrand disease type 1, von Willebrand’s disease, VWDI

Vedr avlsarbeid og allergier

Vi bruker store ressurser på utvelgelse av avlsdyr, kjøper inn de beste Hannhunder som finnes. Vi samkjører all avl i Norge slik at vi kan være kritiske i utvelgelse av avlsdyr, vi vraker hunder med diskvalifiserende feil fra avlsprogrammet, og velger ut de beste.

Med å disponere over et stort antall hunder vil vi kontinuerlig arbeide for at avlsarbeidet går fremover og at vi unngår innavl som har/er et problem for mange raser.

 

Når det gjelder allergier, så er det veldig vanskelig, da det er veldig flytende, og miljø har veldig stor betydning. Vi jobber med helse hele tiden og samarbeider med leger, forskere og veterinærer, og har hele tiden vært selektive med utvelgelse av avlsdyr.

 

Allergi er en utfordring i de fleste hunderaser, og det finnes ikke noen enkle tester for å finne ut av dette, vi må bare gjøre vårt beste for å luke ut problemer etter hvert som de dukker opp.

Men hva dersom det er en fysisk årsak?

Her er hva vi har gjort og hva som har hjulpet hunder vi har vært borti og som vi eller eier synes har klødd mer enn normalt.

-barber ned hunden, kort over det hele, slik at du får godt over hele hundens hud overflate, napp ut alt hår i ører, vask ører med ørevask for hund.

Start å børste hele hunden minst 2 ganger i uken. Vask med mild hundeshampo hver 14 dag. Ta av flåttbånd, (kan også gi kløe)

Mange hunder har lav toleranse for en del ting, det kan være dårlige proteiner a la kylling, det kan være for varmt innemiljø (over 20 grader) floker og dårlig pelsstell, Men det kan selvsagt være underliggende feil med immunforsvaret, grunnet kreft eller annet eller noe annet alvorlig galt. Så sjekk din hund nøye, er den frisk, blid og rask, så kan kløe som regel fikses, eller den er til å leve med.

Ingen hunder er 100% perfekte, og vår utfordring er å hele tiden avle på individer fra den totalt sett beste halvdelen av populasjonen, kombinert med import av nye blodlinjer for og hele tiden forsøke og forbedre rasen for hver generasjon.

For det meste lykkes vi svært bra med dette, men noen ganger slår det feil ut, og da må vi unngå denne kombinasjonen igjen, eller ta enkeltindivider helt ut av avlsprogrammet

Hår i ører er en utfordring og kan lett medføre problemer. Ved å holde ørene rene og tørre og nappe dem regelmessig om det vokser hår i dem vil et slikt problem kunne holdes i sjakk, og gi hunden et langt og godt liv.

Avl er komplisert, man skal hele tiden jobbe med og forbedre avlen, slik at den nye generasjonen blir litt bedre enn foreldrene. Eneste måten å gjøre dette på er ved å ha et stort antall avlsdyr å velge på, og så benytte de beste individene i hvert kull.

Man må alltid foreta en helhetlig vurdering ut ifra:

Helse,

hofter, albuer, øyne, bygning, bevegelser, generell helse

Gemytt, Hunden er sosial, trygg, omgjengelig.

Egenskaper, pels, farge, osv.

Det er et ansvar alle oppdrettere har for å avle videre på de beste individene, ut ifra en totalvurdering.